Δ2 – γνωριμία!

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά την πρώτη Δράση  του προγράμματος, για 4 εβδομάδες καλείστε να εμβαθύνετε στις δύο πλατφόρμες eClass και e-me και στις πρακτικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσα από παιδαγωγικά τεκμηριωμένα διδακτικά σενάρια που περιλαμβάνουν  ενορχηστρωμένες δραστηριότητες, που έχουν δημιουργηθεί  για τις ανάγκες του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας/εκπαιδευτικού κλάδου.  Έτσι, η κάθε μία δράση Δ2  (Δ2 eClass ή Δ2 e-me) αποσκοπεί στη βιωματική επιμόρφωση και στις δύο πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται στο σχολικό περιβάλλον, την eClass (η-τάξη) και e-me, ως εξής:

Η Δ2 ξεκινά μέσω της ασύγχρονης πλατφόρμας, eme  και διαρκεί δύο εβδομάδες οι οποίες περιλαμβάνουν δύο σύγχρονες τηλεκπαιδεύσεις συνολικής διάρκειας 2,5 ώρες (1,5 ώρα την 1η εβδομάδα της δράσης και 1 ώρα τη δεύτερη εβδομάδα). Στη δράση αυτή  θα αξιοποιήσετε τις λειτουργίες της πλατφόρμας μέσα από παραδείγματα.

Ταυτόχρονα θα μελετήσετε τα παραδειγματικά σενάρια αξιοποίησης της πλατφόρμας που δίνονται σε συνοπτική περιγραφή εντύπων (booklets) και συνοδεύονται από σύντομα videos.

Στο διάστημα αυτό  των εβδομάδων θα εκφράζουμε τις σκέψεις και τον προβληματισμό μας ως προς τα ζητήματα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας που αφορούν την ειδικότητά/ εκπαιδευτικό κλάδο μας στο φορουμ της κάθε πλατφόρμας.