Καλώς ήρθατε

Καλώς ήρθατε  στην ψηφιακή τάξη του B1 για την Τεχνολογία.

Η ψηφιακή μας τάξη δεν μπορεί να αντικαταστήσει το πραγματικό μάθημά μας που για εμάς είναι και εργαστηριακό, αλλά μέσα από την πλατφόρμα του e me θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε επαφή με το μάθημα. Από την άλλη μπορούμε να δούμε την ψηφιακή τάξη σαν μια ευκαιρία να γνωρίσουμε πράγματα που η παραδοσιακή διδασκαλία δεν θα μπορούσε να μας δώσει.