Ο Γιάννης Συλλαβισμός:

κα-ρέ-κλα
παρ-τι-δα
ε-ξο-χι-κό
Γιώρ-γος
θά-λασ-σα ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΥΜΦΩΝΑ!
Πρέπει να διαβάσετε καλά αυτά που γράφω

Leave a Reply