Σενάρια για εξάσκηση

Ένα αποθετήριο σεναρίων, που παρέχει ταυτόχρονα εργαλεία για συγγραφή νέων σεναρίων, είναι ο "Αίσωπος".