Τα Φρούτα

 

Παρουσίαση για τα φρούτα

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=557033

Πίνακες Ζωγραφικής με φρούτα

Παιχνίδια

Το ταξίδι του μήλου (από τον σπόρο έως το τραπέζι)΄Βάλε στη σειρά τις εικόνες.

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=570189

Βάλε στη σειρά τις εικόνες ξεκινώντας από το ολόκληρο

https://learningapps.org/watch?v=pj0ouneta20

Μέτρησε πόσα είναι τα φρούτα και βάλε το σωστό αριθμό

https://learningapps.org/view15110851

Παρουσίαση για τα λαχανικά

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=573093

Ομαδοποίησης-Φρούτα και Λαχανικά

https://learningapps.org/watch?v=pbb20q1z520

Ταύτιση εικόνας με λέξη

https://learningapps.org/watch?v=p9ikjzdjn20

Παραμύθι

Video :Ο Πρίγκιπας Λεμόνης και η όμορφη Κρεμμύδω

το μελοποιημένο παραμύθι αντλήθηκε από :https://www.youtube.com/watch?v=6Eqe3djo-cg

Τραγούδια

Leave a Reply