Εισαγωγικό σημείωμα

Καθώς ο πλανήτης μας βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πρωτόγνωρη κρίση πανδημίας, η λήψη περιοριστικών μέτρων, ακραίων αλλά αναγκαίων, μεταξύ των οποίων και το κλείσιμο των Σχολείων, οδηγεί την εκπαιδευτική κοινότητα σε μια, σχεδόν "βίαιη", μετάβαση σε έναν πρωτοφανή "ψηφιακό μετασχηματισμό".

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (σύγχρονη και ασύγχρονη, όπου ο μαθητής μαθαίνει όχι μόνο σε διαφορετικό χώρο από τον εκπαιδευτικό αλλά και σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία της παράδοσης ή δημιουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας) υπό τις παρούσες συνθήκες η μόνη επιλογή διατήρησης ανοιχτού του διαύλου επικοινωνίας των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Υπό προϋποθέσεις, η εκπαίδευση από απόσταση μπορεί να προσφέρει οφέλη, χωρίς να μπορεί φυσικά να υποκαταστήσει σε καμία περίπτωση τη συλλογική και δια ζώσης συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλ. το κανονικό μάθημα στο Σχολείο με τη φυσική παρουσία δασκάλου-μαθητών.

Σίγουρα, ο τρόπος μετάβασης στην εκπαίδευση από απόσταση, που γίνεται υπό το βάρος και την κρισιμότητα της συγκυρίας και της αβεβαιότητας για την ημερομηνία λήξης της κατάστασης συναγερμού, δεν πληροί κάποιες ή όλες τις προϋποθέσεις που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία είναι:

 • Η τήρηση της αρχής των ίσων ευκαιριών στη δημόσια εκπαίδευση και συγκεκριμένα η διασφάλιση της πρόσβασης των εκπαιδευτικών και μαθητών σε ευρυζωνική σύνδεση διαδικτύου από το σπίτι τους (…σύμφωνα και με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2019), το 21,5% των ελληνικών νοικοκυριών δεν διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο).
 • Η πρότερη εμπειρία ή η αναγκαία επιμόρφωση του συνόλου του διδακτικού προσωπικού, σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τις ιδιαιτερότητες, τα τεχνολογικά μέσα και τα εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Η ανάπτυξη νέου, ή προσαρμογή υπάρχοντος, κατάλληλου διδακτικού υλικού για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και τέλος,
 • Η επιτυχημένη περίοδος δοκιμής, υπό συνθήκες αυξημένης χρήσης, των υποδομών και των τεχνικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν (servers, πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης).

Όμως εμείς, ως μάχιμοι εκπαιδευτικοί, είμαστε παρόντες και με διάθεση συμβολής στη διατήρηση της εκπαιδευτικής-παιδαγωγικής και κοινωνικής σχέσης με τους μαθητές μας, διαμορφώνοντας ομαλές συνθήκες μετάβασης στην κανονικότητα του σχολείου όταν «βγούμε από το σπίτι».

Στη λογική αυτή, θα προσπαθήσω να ενισχύσω, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων μου ως Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, κάθε προσπάθεια των εκπαιδευτικών των Σχολείων ευθύνης μου, με γνώμονα ότι όποια μέσα-εργαλεία  αξιοποιηθούν οφείλουν (όσο καλύτερα) να υπηρετήσουν τον καθολικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού δικαιώματος και να μη διευρύνουν τις ανισότητες μεταξύ σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών.

Θεωρώντας χρήσιμη την ύπαρξη μιας μικρής βιβλιοθήκης γαι το θέμα, τα παρακάτω αρχεία αποτελούν μια αφετηρία για την υλοποίηση της εξΑΕ:

 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του ΥΠΑΙΘ
 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ-ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
 • Δομή εξ αποστάσεως διδασκαλίας-απόσπασμα οδηγιών του ΥΠΑΙΘ
 • e-me ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ-οδηγίες για μαθητές (ΠΣΔ)
 • e-me ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ-οδηγίες για εκπαιδευτικούς (ΠΣΔ)
 • Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (ΠΣΔ)
 • Ξεκινώ με την η-τάξη (ΠΣΔ)