Πληκτρολόγηση λέξεων με διαλυτικά με τόνο

Για να βάλω διαλυτικά με τόνο σε ένα φωνήεν, πατάω ταυτόχρονα το δεξί Alt με το πλήκτρο του τόνου και μετά το φωνήεν.