Πληκτρολόγηση λέξεων με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα

Αλλαγή γλώσσας:

Από Αγγλικά σε Ελληνικά και το αντίστροφο. Πατάω ταυτόχρονα το Alt και το Shift.

Κεφαλαία γράμματα:

Όταν πατήσω το πλήκτρο Caps Lock, παρατηρώ ότι ανάβει το αντίστοιχο φωτάκι στο πληκτρολόγιο και τα γράμματα είναι κεφαλαία. Όταν το φωτάκι είναι σβηστό, τα γράμματα είναι μικρά.

Σβήσιμο χαρακτήρων

Όταν θέλω να διορθώσω ένα λάθος, σβήνοντας χαρακτήρες προς τα αριστερά, πρέπει να πατήσω το πλήκτρο Backspace.