Πληκτρολόγηση λέξεων με ΜΙΚΡΑ γράμματα

Πλήκτρο του τόνου

Βρίσκεται δεξιά από το πλήκτρο Λ (L). Πατώ πρώτα τον τόνο και μετά το φωνήεν,