Τα μέρη του υπολογιστή (Α΄ Δημοτικού)

Δείτε την παρακάτω παρουσίαση.

Δραστηριότητα 1

Δραστηριότητα 2

Δραστηριότητα 3

Δραστηριότητα 4

(Από τον συνάδελφο Μιχαήλ Κατσιρντάκη)