Πληκτρολόγηση προτάσεων

Πλήκτρο Spacebar ή κενό:

Είναι το μεγαλύτερο πλήκτρο του πληκτρολογίου και το πατάω μόνο μία φορά για να αφήσω ένα κενό ανάμεσα στις λέξεις.

Δραστηριότητα 1

Δραστηριότητα 2