Τα μέρη του υπολογιστή (Β΄ Δημοτικού)

Δείτε την παρακάτω παρουσίαση.

Δραστηριότητα 1

Δραστηριότητα 2