Συσκευές εισόδου και συσκευές εξόδου

Δραστηριότητα 1

Στο παρακάτω κουίζ απάντησε αν οι ερωτήσεις είναι Σωστές ή Λάθος.

Δραστηριότητα 2

Κάνε κλικ σε κάθε μία συσκευή του υπολογιστή και μετακίνησε την μέσα στο σωστό βέλος ανάλογα με το αν είναι συσκευή εισόδου ή εξόδου.

(Πηγή: Ελευθερούδη Μαρία)