Τα βασικά πλήκτρα του πληκτρολογίου

Δραστηριότητα 1

Δραστηριότητα 2

(από τη συνάδελφο Παρασκευή-Αν. Αρβανίτη)

Δραστηριότητα 3

(από τη συνάδελφο Παρασκευή-Αν. Αρβανίτη)

Δραστηριότητα 4

Δραστηριότητα 5

(από τη συνάδελφο Παρασκευή-Αν. Αρβανίτη)

Δραστηριότητα 6

(από τη συνάδελφο Παρασκευή-Αν. Αρβανίτη)

Δραστηριότητα 7

(από τη συνάδελφο Παρασκευή-Αν. Αρβανίτη)

Δραστηριότητα 8

(από τη συνάδελφο Παρασκευή-Αν. Αρβανίτη)

Δραστηριότητα 9

Δραστηριότητα 10

(Από το βιβλίο Computer Masti Level II)