Υλικό του υπολογιστή

Παρατηρήστε προσεχτικά την παρακάτω εικόνα. Αναγνωρίζετε τις διάφορες συσκευές του υπολογιστή;

Υλικό μέρος του υπολογιστή είναι όλες οι συσκευές και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα, ό,τι δηλαδή μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε.

 

Δραστηριότητα 1

Δραστηριότητα 2