Χρήσεις του υπολογιστή

Δείτε την παρακάτω παρουσίαση.

Δραστηριότητα 1

(Computer Masti Level I)

Δραστηριότητα 2

(Από τη συνάδελφο Ζωή Σάλτα)