Άλλα πλήκτρα του πληκτρολογίου (Για προχωρημένους)

Δραστηριότητα 1

(από τη συνάδελφο Παρασκευή-Αν. Αρβανίτη)

Δραστηριότητα 2

(από τη συνάδελφο Παρασκευή-Αν. Αρβανίτη)

Δραστηριότητα 3

Δραστηριότητα 4

(από τη συνάδελφο Παρασκευή-Αν. Αρβανίτη)

Δραστηριότητα 5

Δραστηριότητα 6