Μορφοποίηση κειμένου

Μορφοποίηση κειμένου σημαίνει αλλάζω την μορφή του κειμένου. Δηλαδή μπορώ να κάνω τα γράμματα έντονα, πλάγια, υπογραμμισμένα, να τα κάνω χρωματιστά, να τα επισημάνω, κλπ.

Συμβουλή: Όταν θέλουμε να μορφοποιήσουμε ένα κείμενο, πρώτα το επιλέγουμε με το ποντίκι!

Όνομα και μέγεθος γραμματοσειράς

Παρατηρείστε την παρακάτω εικόνα. Ενώ παντού αναγράφεται η ίδια λέξη, δεν εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο, γιατί το στυλ των γραμμάτων είναι διαφορετικό. Αυτό λέγεται γραμματοσειρά.

Ανάλογα με το κείμενο που θέλω να γράψω, επιλέγω την κατάλληλη γραμματοσειρά. Άλλη γραμματοσειρά θα χρησιμοποιήσω σε μια πρόσκληση για παιδικό πάρτυ και άλλη σε μία σοβαρή πολιτική εφημερίδα. Επιπλέον, μπορώ να αλλάξω το μέγεθος της γραμματοσειράς, δηλαδή να μεγαλώσω τα γράμματα ή να τα μικρύνω.

Δραστηριότητα 1

Δραστηριότητα 2