Προσωπικά δεδομένα

Μπορείς πρώτα να διαβάσεις την ιστορία «Η Αθηνά μαθαίνει για τα προσωπικά δεδομένα».

Διάβασε την παρακάτω παρουσίαση για μικρά παιδιά «Προσωπικά δεδομένα με την Αθηνά και τον Ερμή».

Δραστηριότητα 1

Κάνε κλικ στις πληροφορίες που αποτελούν προσωπικά μας δεδομένα. Να θυμάσαι ότι προσωπικό δεδομένο είναι κάθε πληροφορία που μαρτυράει ποιοι είμαστε.

Δραστηριότητα 2

Διάβασε τις παρακάτω προτάσεις και απάντησε αν είναι ασφαλείς ή επικίνδυνες.

(Πηγή: Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου - SaferInternet4Kids - Greek Safer Internet Center)