Τέλειοι κωδικοί

(Πηγή: SaferInternet4Kids.gr)

Δραστηριότητα 1

Δραστηριότητα 2

(Πηγή: Παίζω και μαθαίνω στο Διαδίκτυο, Insafe)

Δραστηριότητα 3

Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις.