ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΕΥΡΑ

Author's posts

Εξερευνώντας την επιφάνεια εργασίας

Δραστηριότητα    

Αρχεία και φάκελοι

Δραστηριότητα (Πηγή: dimpapp.gr)

Αρχεία

Δραστηριότητα

Άλλα πλήκτρα του πληκτρολογίου (Για προχωρημένους)

Δραστηριότητα 1 (από τη συνάδελφο Παρασκευή-Αν. Αρβανίτη) Δραστηριότητα 2 (από τη συνάδελφο Παρασκευή-Αν. Αρβανίτη) Δραστηριότητα 3 Δραστηριότητα 4 (από τη συνάδελφο Παρασκευή-Αν. Αρβανίτη) Δραστηριότητα 5 Δραστηριότητα 6  

Συσκευές εισόδου και συσκευές εξόδου

Δραστηριότητα 1 Στο παρακάτω κουίζ απάντησε αν οι ερωτήσεις είναι Σωστές ή Λάθος. Δραστηριότητα 2 Κάνε κλικ σε κάθε μία συσκευή του υπολογιστή και μετακίνησε την μέσα στο σωστό βέλος ανάλογα με το αν είναι συσκευή εισόδου ή εξόδου. (Πηγή: Ελευθερούδη Μαρία)

Υλικό του υπολογιστή

Παρατηρήστε προσεχτικά την παρακάτω εικόνα. Αναγνωρίζετε τις διάφορες συσκευές του υπολογιστή; Υλικό μέρος του υπολογιστή είναι όλες οι συσκευές και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα, ό,τι δηλαδή μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε.   Δραστηριότητα 1 Δραστηριότητα 2

Χρήσεις του υπολογιστή

Δείτε την παρακάτω παρουσίαση. Δραστηριότητα 1 (Computer Masti Level I) Δραστηριότητα 2 (Από τη συνάδελφο Ζωή Σάλτα)

Τα βασικά πλήκτρα του πληκτρολογίου

Δραστηριότητα 1 Δραστηριότητα 2 (από τη συνάδελφο Παρασκευή-Αν. Αρβανίτη) Δραστηριότητα 3 (από τη συνάδελφο Παρασκευή-Αν. Αρβανίτη) Δραστηριότητα 4 Δραστηριότητα 5 (από τη συνάδελφο Παρασκευή-Αν. Αρβανίτη) Δραστηριότητα 6 (από τη συνάδελφο Παρασκευή-Αν. Αρβανίτη) Δραστηριότητα 7 (από τη συνάδελφο Παρασκευή-Αν. Αρβανίτη) Δραστηριότητα 8 (από τη συνάδελφο Παρασκευή-Αν. Αρβανίτη) Δραστηριότητα 9 Δραστηριότητα 10 (Από το βιβλίο Computer Masti …

Continue reading

Τα μέρη του υπολογιστή (Β΄ Δημοτικού)

Δείτε την παρακάτω παρουσίαση. Δραστηριότητα 1 Δραστηριότητα 2

Πληκτρολόγηση προτάσεων

Πλήκτρο Spacebar ή κενό: Είναι το μεγαλύτερο πλήκτρο του πληκτρολογίου και το πατάω μόνο μία φορά για να αφήσω ένα κενό ανάμεσα στις λέξεις. Δραστηριότητα 1 Δραστηριότητα 2