Σήμα-Λογότυπο

Η σημαντικότητα ενός σωστού branding
Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζονται γραφικά εμπνευσμένα από διάσημα λογότυπα, και περιγράφονται απλά και συνοπτικά τα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου σήματος-λογοτύπου (π.χ. να παραμένει στο μυαλό των πελατών για πολύ καιρό).


Είδη Λογοτύπων και παραδείγματα

Δείτε:

 • Κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται τα σήματα-λογότυπα
 • Χρυσό κόσμημα των μελισσών "Μέλισσες των Μαλίων". Τι σας θυμίζει το κόσμημα; (Απάντηση)
 • Σχεδιασμός λογοτύπου 1
  Σχεδιασμός λογοτύπου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Δυτικής Ελλάδας -  Gif Animation
 • Σχεδιασμός λογοτύπου 2
  Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας για πρόγραμμα Erasmus+
 • Σχεδιασμός λογοτύπου 3
  Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας για την εταιρεία Skyscanner
 • Σχεδιασμός λογοτύπου 4
  Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας για την εταιρεία Pelasgaea
 • Σχεδιασμός λογοτύπου 5
  Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας για την εταιρεία Megaris Goods
 • Σχεδιασμός λογοτύπου 6
  Σχεδιασμός λογοτύπου της «Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021»

Απλοποίηση-Στυλιζάρισμα 

Παράδειγμα 1: Διαδικασία εξέλιξης του σήματος της Shell, όπως τροποποιήθηκε με απλοποίηση και στυλιζάρισμα από την αρχική μορφή του. Παρατηρήστε πώς απλοποιείται με το πέρασμα του χρόνου.

Παράδειγμα 2: Εικονογράφηση, απλοποίηση, στυλιζάρισμα και διαφορετικές σχεδιαστικές προτάσεις-σκαριφήματα-προσχέδια για το λογότυπο της New York Public Library.