Ο Γουτεμβέργιος και η Τυπογραφία

Bίντεο με τις εφευρέσεις του Γουτεμβέργιου και τη σημασία του έργου του.