Η Φωτοαναπαραγωγή

Πηγή Εικόνας: https://www.rushordertees.com/blog/rgb-vs-cmyk/


Η φωτοαναπαραγωγή από τον ιστότοπο του Δημήτρη Μπιτζένη, εκπαιδευτικού ΠΕ89.01