ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ App Inventor – Γεωεντοπισμός

Δείτε το Φύλλο εργασίας - Where Am I, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να υλοποιήσετε τη σχετική εφαρμογή στο App Inventor.

Επίσης, το παρακάτω βίντεο επεξηγεί τις έννοιες του γεωγραφικού μήκους και γεωγραφικού πλάτους.

Leave a Reply