Ύλη για διαγώνισμα Α’ ΓΕΛ στο Β’ τετράμηνο σχ. έτους 2022-23

HTML

- Από βιβλίο §11.1 Γενική εισαγωγή στην HTML (σελ. 95 – πάνω μέρος σελ. 97)

- 1 φύλλο για τις λίστες που σας δόθηκε (https://bit.ly/3zgnckz)

- 1 φύλλο για τη δομή μιας ιστοσελίδας που σας δόθηκε (https://bit.ly/40HNtUI)

- Από βιβλίο §11.3 Ενσωμάτωση (σελ. 100)

 

CSS

- 1 φύλλο που σας δόθηκε (https://bit.ly/42OmwR8)

 

- Από βιβλίο §16.1 Ασφάλεια υπολογιστικού συστήματος (σελ. 134 – 135)

- 1 φυλλάδιο για κακόβουλο λογισμικό που σας δόθηκε (https://bit.ly/3JYht87)

Leave a Reply