ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Η γνωριμία με την εξέλιξη της επικοινωνίας.   ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι μαθητές ήδη έχουν χρησιμοποιήσει τις συσκευές εισόδου εξόδου παίζοντας/ζωγραφίζοντας σε εφαρμογές στον υπολογιστή της τάξης και έχουν δει τη χρήση του από την εκπαιδευτικό. ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Η …