Πόσες χιονονιφάδες είναι μέσα στα σύννεφα

Σύρε τους αριθμούς από τα αριστερά στις εικόνες με τα σύννεφα δεξιά ώστε ο κάθε αριθμός να δείχνει πόσες χιονονιφάδες είναι μέσα σε κάθε σύννεφο

Leave a Reply