4. Εμένα με νοιάζει

4η Ενότητα βιβλίου τετάρτης δημοτικού, (δεύτερο τεύχος), "Εμένα με νοιάζει".

Τα μαθήματα της ενότητας, από το βιβλίο και το τετράδιο εργασιών, είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους:

Φύλλα εργασίας για επιπλέον εξάσκηση μπορείτε να κατεβάσετε και να τυπώσετε τα εξής: 9ο Φύλλο, 10ο Φύλλο, 11ο Φύλλο, 12ο Φύλλο, 13ο Φύλλο

Οι απαντήσεις των φύλλων εργασίας, για έλεγχο, παρατίθενται παρακάτω.

 

 

9. Ήτανε μια φορά

9η Ενότητα με τίτλο "Ήτανε μια φορά" βιβλίου τρίτης δημοτικού, (τρίτο τεύχος)

Τα μαθήματα της ενότητας, από το βιβλίο και το τετράδιο εργασιών, διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους:

Φύλλα εργασίας για επιπλέον εξάσκηση μπορείτε να κατεβάσετε και να τυπώσετε τα εξής: 18ο Φύλλο, 19ο Φύλλο, 20ο Φύλλο, 21ο Φύλλο, 22ο Φύλλο, 23ο Φύλλο.

Οι απαντήσεις των παραπάνω φύλλων εργασίας, για έλεγχο, παρατίθενται παρακάτω.

 

9 Που λες είδα

9η Ενότητα βιβλίου δευτέρας δημοτικού, (δεύτερο τεύχος)

Τα μαθήματα της ενότητας, από το βιβλίο και το τετράδιο εργασιών, είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:

9. Που λες είδα

Φύλλα εργασίας για επιπλέον εξάσκηση μπορείτε να κατεβάσετε και να τυπώσετε τα εξής: 11ο Φύλλο, 12ο Φύλλο

Οι απαντήσεις των φύλλων εργασίας, για έλεγχο, παρατίθενται παρακάτω.

 

Φύλλα εργασίας ανά τάξη

Το συνολικό υλικό φύλλων εργασίας  βρίσκεται, κατανεμημένο ανά τάξη  του ΤΕΓ Λέονμπεργκ, στους παρακάτω συνδέσμους: