Γλώσσα- Μικρομαγειρέματα

Μάθημα 1 (Πέμπτη 26/3)

  • Να διαβάσετε το κείμενο (βιβλίο, σελ.39).
  • Ζωγραφίστε το κουζινοξωτικό (σελ.39) και κάντε την άσκηση 1 (βιβλίο , σελ. 40).
  • Απαντήστε στην ερώτηση της άσκησης 2 (βιβλίο, σελ.40), στο τετράδιο Γραπτού Λόγου (έως 10 σειρές).

Μάθημα 2 (Παρασκευή 27/3)

  • Βρείτε τα ρήματα που υπάρχουν στην 1η παράγραφο του κειμένου και γράψτε τα στο τετράδιο Γραμματικής.
  • Να διαλέξετε ένα από αυτά και να το κλίνετε στους χρόνους: Ενεστώτα, Παρατατικό, Αόριστο, Συνοπτικό Μέλλοντα και Εξακολουθητικό Μέλλοντα.
  • Φτιάξτε μια πρόταση με το ρήμα που διαλέξατε, χρησιμοποιώντας όποιον χρόνο και πρόσωπο θέλετε.

Μαθηματικά Γ’ Τάξης

Εξασκηθείτε στους αριθμούς, την προπαίδεια και στα γεωμετρικά σχήματα, παίζοντας τα παρακάτω παιχνίδια!

http://11dim-evosm.thess.sch.gr/html/games/xioni/xion.html

http://www.jele.gr/?q=activity/a/math/math012.swf

http://users.sch.gr/pkotsis/4/c-taxi/maths/q-c-math-arithmoi-os-1000%20%28Web%29/index.html

http://users.sch.gr/sudiakos/stapenalti/story_html5.html

http://users.sch.gr/sudiakos/stapenalti1/story_html5.html

http://users.sch.gr/sudiakos/stapenalti2/story_html5.html

 

Μαθηματικά Δ τάξης

Θυμηθείτε τη θεωρία για τα πολύγωνα μέσα από τις παρακάτω διαδραστικές ασκήσεις!

https://www.exidas.gr/mod/hvp/view.php?id=26514

https://www.exidas.gr/mod/hvp/view.php?id=26513

25η Μαρτίου

Στα πλαίσια της εθνικής και θρησκευτικής γιορτής της 25ης Μαρτίου, σας στέλνω ένα φύλλο εργασίας προκειμένου να θυμηθείτε κάποια γεγονότα που ήδη έχετε ακούσει αρκετές φορές.

Τις ασκήσεις του φύλλου εργασίας να τις απαντήσετε στο τετράδιο Γραπτού Λόγου.

25 Μαρτίου- Φύλλο εργασίας

Μαθηματικά Γ΄ τάξη (1)

Ανοίξτε το αρχείο!

Επανάληψη 1η εν.

Μαθηματικά Δ΄ τάξη (1)

Ανοίξτε το παρακάτω αρχείο!

1η εν. Επαναλ. ασκ. προετοιμ.

Ιστορία- Στους Κίκονες, στους Λωτοφάγους και στους Κύκλωπες

Ανοίξτε το αρχείο μέσα στο οποίο υπάρχουν οδηγίες!

Στους Κίκονες, στους Λωτοφάγους και στους Κύκλωπες

Γλώσσα – Αξέχαστα Γενέθλια

Τις οδηγίες θα τις βρείτε εντός του αρχείου!

Αξέχαστα Γενέθλια