Συνδεσμολογία αντιστάσεων σε σειρά. “Προχωράμε μαζί πιασμένοι χέρι-χέρι”

Προχωράμε μαζί πιασμένοι χέρι-χέρι

Σε ένα κύκλωμα, οι αντιστάσεις μπορούν να συνδεθούν με πολλούς διαφορετικούς τόπους. Χαρακτηριστικός τρόπος συνδεσμολογίας αντιστάσεων είναι η σύνδεση αντιστάσεων παράλληλα και σε σειρά. Έτσι δημιουργούνται τα λεγόμενα συστήματα αντιστάσεων.

Για να μπορέσουμε να συνδέσουμε αντιστάσεις σε σειρά αρκεί να συνδέσουμε το τέλοε της μίας με την αρχή της άλλης.

Παρατηρούμε ότι η ένταση του ρεύματος είναι η ίδια για κάθε αντιστάτη. Η τάση V που δίνει η πηγή είναι το άθροισμα των τάσεων στα άκρα του κάθε αντιστάτη. Η ολική αντίσταση του κυκλώματος είναι ίση με το άθροισμα των αντιστατών. Η ολική αντίσταση είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη αντίσταση του κυκλώματος.

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο για να δείτε πρακτικά τι σημαίνουν όσα είπαμε παραπάνω.