Παιχνίδια

Παζλ:
https://www.bookwidgets.com/play/6UV86E?teacher_id=6458822775275520

https://www.bookwidgets.com/play/XUUZX4?teacher_id=6458822775275520

https://www.bookwidgets.com/play/UUX4U4?teacher_id=6458822775275520

Κρεμάλα:
https://www.bookwidgets.com/play/3UVD3F?teacher_id=6458822775275520

https://www.bookwidgets.com/play/TUS3TC?teacher_id=6458822775275520

https://www.bookwidgets.com/play/EUQLEP?teacher_id=6458822775275520

Παζλ

https://www.bookwidgets.com/play/6UV86E?teacher_id=6458822775275520

https://www.bookwidgets.com/play/UUX4U4?teacher_id=6458822775275520

https://www.bookwidgets.com/play/XUUZX4?teacher_id=6458822775275520

Κρεμάλα

https://www.bookwidgets.com/play/EUQLEP?teacher_id=6458822775275520

https://www.bookwidgets.com/play/TUS3TC?teacher_id=6458822775275520

https://www.bookwidgets.com/play/3UVD3F?teacher_id=6458822775275520

Ασκήσεις με εικόνες