Οπτικός προγραμματισμός διευκολύνει τον χρήστη. Όταν δουλεύω σε κώδικα είναι πιο δύσκολη διαδικασία.ν

Leave a Reply