Διαδραστικές εργασίες

 

33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το σχολείο μας είναι το 33ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και στεγάζεται στο
«Άσυλο του Παιδιού».
Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται στο
9ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης.

Skip to toolbar