Καλωσόρισμα

Καλή αρχή στην προσπάθειά μας να κρατήσουμε επαφή με το σχολείο!

Είναι δύσκολο το έργο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Βιώνουμε τη δυσκολία της πανδημίας του ιού, αλλά γνωστικά δεν πρέπει να μείνουμε πίσω. Προέχει η υγεία μας, αλλά και η πνευματική προκοπή δεν πρέπει να παραμεριστεί. Γι' αυτό σας καλώ να κρατηθούμε κοντά στη γνώση σαν μια ελπίδα χαράς!