Α . ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΦ. 9

Α . ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΦ. 9 

Α.1. α) Τι εννοούν οι κοινωνιολόγοι όταν λένε ότι το έγκλημα είναι μια κοινωνική κατασκευή;
β) Πώς συνδέεται η θεωρία του χαρακτηρισμού με την κοινωνική κατασκευή του εγκληματία;
Α.2. α) Πιστεύετε ότι ο χαρακτηρισμός (ετικετάρισμα) κάποιου ως εγκληματία αφορά την απόδοση ενός υποχρεωτικού ρόλου που καλείται να αναλάβει;( απάντηση; αντίδραση του δράστη στον χαρακτηρισμό και το κομμάτι με τους υποχρεωτικούς ρόλους στο 3ο κεφάλαιο).
β) Ποιες συνέπειες μπορεί να έχει η ανάληψη ενός τέτοιου ρόλου για τις πιθανότητες επανακοινωνικοποίησής του;
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΚΕΦ. 9
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στη κόλλα σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1.      Η γαλλοβελγική σχολή συνδέει την εγκληματικότητα με περιβαλλοντικούς και πολιτικούς παράγοντες.

2.     Η πρόληψη της εγκληματικότητας ονομάζεται και κοινωνική αντεγκληματική πολιτική.

3.     Σύμφωνα με τη σχολή του Σικάγο η αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων μιας περιοχής θα μπορούσε να αποτελέσει λύση στο πρόβλημα της παρέκλισης.

4.     Ο Ντυρκέμ διατύπωσε τη θεωρία της απόκλισης βασιζόμενος στην έννοια της ανομίας που εισήγαγε ο Μέρτον.

5.     Οι θεωρίες της σύγκρουσης για την αποκλίνουσα συμπεριφορά περιλαμβάνουν τρεις υποκατηγορίες.

Μονάδες 15