Η νουμεροκάμπια μας μαθαίνει να μετράμε

Σε συνέχεια του σημερινού μας μαθήματος μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex σας παραθέτω την παρουσίαση που επεξεργαστήκαμε με τα παιδιά.

Παρακαλώ πατήστε πάνω στην εικόνα και βοηθήστε τα παιδιά να εξασκηθούν.