Το παρακάτω γράφημα γραφής παρουσιάζει την αυξομείωση του πληθυσμού της πόλης της Φλώρινας σε διάστημα συγκεκριμένων χρονικών ετών

Αυξομείωση του πληθυσμού της πόλης της Φλώρινας

Leave a Reply

Skip to toolbar