Διαχείριση αρχείων και φακέλων (Γ και Δ)

Διαχείριση αρχείων και φακέλων

1. Παρακολουθούμε μαζί την παρουσίαση που στόχο έχει να μάθουμε για την διαχείριση αρχείων και φακέλων

2.  Κάνουμε μόνοι μας τις παρακάτω δραστηριότητες.

3. Θα φτιάξω τον φάκελο του τμήματός μου με φακέλους και υποφακέλους. Δείτε τα βήματα παρακάτω:

Συγχαρητήρια που ολοκληρώσατε τις παραπάνω δραστηριότητες!!!! Τώρα είσαστε έτοιμοι να κάνετε πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο των Τ.Π.Ε. ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας που θα σας δώσω!!!!

Source: available at https://dimpapp.gr/ licencend under https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Leave a Reply