Μηχανική μάθηση

Μάθε στον υπολογιστή να παίζει ένα παιχνίδι

https://machinelearningforkids.co.uk/

Δραστηριότητες μηχανικής μάθησης

Leave a Reply