Επικοινωνώ και συνεργάζομαι (Στέλνω το 1ο μου e-mail) … Ε και Στ τάξη

  1. Αναζητώ στο διαδίκτυο "webmail sch"
  2. Μπαίνω στη σελίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
  3. Επιλέγω ΝΕΟ ΜΗΝΥΜΑ
  4. Θέμα του μηνύματος : "Τμήμα"  1ο μήνυμα
  5. Περιεχόμενο του μηνύματος : Γράψε το μήνυμά σου
  6. Παραλήπτης szeti@sch.gr
  7. ΑΠΟΣΤΟΛΗ

1 comment

  1. oke

Leave a Reply