Ευρωπαϊκή εβδομάδα κώδικα 2022

Συμμετείχαμε μαζί με ... άλλα σχολεία (με τον κωδικό CodeWeek2022- Code4all cw22-1AqU1) 

στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα 2022...

Πιστοποιητικό συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα κώδικα 2022

Leave a Reply