Ιδέες από παλαιότερους διαγωνισμούς

Πόρτα που ανοίγει ... και κατασκευαστική ιδέα... και μετράει τους μαθητές που μπαίνουν και που βγαίνουν

Όχημα ΕΜΑΚ με εικόνα από γρανάζια που μεταδίδουν την κίνηση

 

 

Leave a Reply