Το ΚωδικΌραμα του προγράμματος (2023)

Τουλάχιστον για τους δυο αυτοματισμούς που βαθμολογούνται χρειάζεται να γίνει αναπαράσταση του κώδικα με δημιουργία ενός ή περισσοτέρων κωδικΟράματων.

Το κωδικΌραμα είναι ένα εργαλείο αναπαράστασης του κώδικα που έχει ως κύριο στόχο να διευκολύνει τη διδασκαλία του οπτικού προγραμματισμού επιτρέποντας στον παρατηρητή να έχει συγχρόνως αφενός την εποπτεία του συνόλου του κώδικα και αφετέρου την πρόσβαση στις λεπτομέρειες του, βοηθώντας τον να μην αποπροσανατολίζεται κατά την εμβύθιση στις λεπτομέρειες του κώδικα.

Στο κωδικΌραμα απεικονίζεται σε έναν πίνακα δύο διαστάσεων το σύνολο των σεναρίων όλων των αντικειμένων ενός προγράμματος (ανατομία του κώδικα) και αναπαριστώνται οι τρόποι επικοινωνίας μεταξύ αυτών (λειτουργικότητα του κώδικα).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κωδικΌραμα μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο:
https://www.dropbox.com/s/pvhygbzdjzk9uxc/CodeRepresentation%20v2.pdf?dl=0

Leave a Reply