Ταίριαξε τις εντολές με τις παραμέτρους ή τις συνθήκες.