Πρώιμη Βυζαντινή Περίοδος

Στο φετινό ιστολόγιο της Βυζαντινής Ιστορίας θα συγκεντρώσουμε πληροφορίες για σπουδαίες προσωπικότητες που συναντήσαμε στα μαθήματά μας. Θα αποτελέσει έργο συλλογικής και συνεργατικής μελέτης που θα συμπληρώνει τις γνώσεις των μαθητών και θα καλλιεργεί τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

 1. Κάθε μαθητής επιλέγει μια προσωπικότητα με την οποία θέλει να ασχοληθεί. (Βλ. παρακάτω)
 2. Επισκέπτεται τρεις ηλεκτρονικές πηγές για την άντληση πληροφοριών που θα αναφέρει στο τέλος του κειμένου του. (Βλ. και ΤΟΙΧΟΣ)
 3. Συντάσσει ένα σύντομο κείμενο για τους κυριότερους σταθμούς της ζωής του προσώπου και το έργο του-προσφορά του.
 4. Εμπλουτίζει το άρθρο του με μία σχετική εικόνα.
 5. Αφού αναρτήσει το κείμενο σύμφωνα με τις οδηγίες στον Τοίχο της κυψέλης μπορεί να σχολιάζει αξιοπρεπώς τις αναρτήσεις των συμμαθητών του.
 • Μέγας Κωνσταντίνος
 • Ιουστινιανός
 • Θεοδώρα (σύζυγος Ιουστινιανού)
 • στρατηγός Βελισάριος
 • στρατηγός Ναρσής
 • Ιωάννης Καπππαδόκης
 • Τριβωνιανός
 • Ανθέμιος Τραλλιανός
 • Ισίδωρος Μιλήσιος
 • Ηράκλειος
 • πατριάρχης Σ'εργιος
 • μάγιστρος Βώνος