Μαθήματα – Εργασίες 15/03/2023

ΓΛΩΣΣΑ: Ανάγνωση το ποίημα "Ο Μπελάς κι ο Ρουμποτύρης" σελ.8-9 (γ' τεύχος). Σελ.9-10 οι ασκ.1,2,4,5. Η άσκ.5 να γίνει Αντιγραφή 2 φορές και Ορθογραφία.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Στο Βιβλίο Μαθητή σελ.90-91 όλα. Στο Τ.Ε. σελ.25 άσκ.7 και σελ.26-27 οι ασκ.1-4.

Leave a Reply