Μαθήματα – Εργασίες 16/3/2023

ΓΛΩΣΣΑ: Στο Τ.Ε. σελ.30-31 οι ασκ.1-2.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Στο Βιβλίο Μαθητή σελ.92 μόνο. Στο Τ.Ε. σελ.28 ασκ.1-3.

ΙΣΤΟΡΙΑ: Επανάληψη στα κεφ.25-27 για τον Πελοποννησιακό Πόλεμο για να γράψουμε τεστ την Πέμπτη 23/3. Το φυλλάδιο ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ»

ΜΕΛΕΤΗ: Για την Τρίτη 21/3 να γίνει επανάληψη στις σελ.58-67 σε όσα έχουμε σημειώσει. Κυρίως στην έννοια του οικοσυστήματος και στα ασπόνδυλα-σπονδυλωτά ζώα.

Leave a Reply