Μαθήματα – Εργασίες 17/3/2023

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Στο βιβλίο μαθητή σελ.93 όλη και στο Τ.Ε. σελ.29 ασκ.4-7. Να γίνει το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝ.6

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Στο βιβλίο σελ.29 μαθαίνω καλά για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου: πότε και τι γιορτάζουμε, τι έγινε ακριβώς.

Leave a Reply