Μαθήματα – Εργασίες 27/3/2023

ΓΛΩΣΣΑ: Ανάγνωση το κείμενο "Ο Αργύρης και το πρόβλημα" σελ.11-12. Από την άσκ.1 οι πρώτες 3 ερωτήσεις γραπτά στο τετράδιο. Στο Τ.Ε. σελ.33 οι ασκ.2-3.

ΙΣΤΟΡΙΑ: Κεφ.28 Η Θήβα και η βοιωτική συμμαχία με τις ασκήσεις από το φυλλάδιο. Στο Τ.Ε. σελ.35 ασκ.1-2. Τα σχεδιαγράμματα για τη Θήβα: κεφάλαιο 28 , κεφάλαιο 29

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Σελ.30 μαθαίνω καλά τις 4 τελίτσες με τις γιορτές για την Παναγία (ποια γιορτή είναι και πότε γιορτάζεται) για να τα γράψω σε ΤΕΣΤ την Παρασκευή 31/3.

Leave a Reply